Skip to content

Frågestund om resultatet från förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering”

Fråga Ladok-nätverket live

Frågestund 25 september: Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas