Skip to content

Extra uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.33.5 och dataåterläsning