Skip to content

mars

Välkommen till supportstuga om den nya studieavgiftshanteringen!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och andra personer som är intresserade av studieavgifter.

Tid och plats

Dag: 4 mars
Tid: 13-14
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/63768282443

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/studieavgifter/supportstugor

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som är intresserade av utvecklingen eller införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Torsdag: 7 mars
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66500978730

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren, skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 11 mars
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan lärosätet ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Torsdagar: 14 mars
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/63574409245

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.(kräver inloggning)

Välkommen till supportstuga om den nya studieavgiftshanteringen!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och andra personer som är intresserade av studieavgifter.

Tid och plats

Dag: 18 mars
Tid: 13-14
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/63768282443

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/studieavgifter/supportstugor

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som är intresserade av utvecklingen eller införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Torsdag: 21 mars
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66500978730

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren, skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 25 mars
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Välkommen till supportstuga om individuella studieplaner (ISP)!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av ISP.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som är intresserade av utvecklingen eller införandet av individuella studieplaner i Ladok.

Tid och plats

Dag: 26 mars
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att ta fram bättre svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

april

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som är intresserade av utvecklingen eller införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Torsdag: 4 april
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66500978730

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren, skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 8 april
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.