Skip to content

Ladok – utbildningsmiljö, Uppgradering ej klar.