Skip to content

Pågående driftstörning i överföringar från NyA till nya Ladok – produktionsmiljö