Skip to content

Pågående driftstörning i uppdateringar av folkbokföringsuppgifter i nya Ladok – produktionsmiljö