Skip to content

Uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.38 ej klar