Skip to content

april

Teamet som utvecklar stöd för utbildningsplanering i Ladok har börjat utveckla funktionalitet för det som vi kallar för ”Utbudsomgång”, med grund i de svar vi fått på de enkäter vi skickat ut. Nu bjuder vi in till den fjärde tematräffen med fokus på utbudsomgång. Under träffen kommer vi att demonstrera hur långt vi har kommit i utvecklingen och ge återkoppling på de behov ni uttryckt i våra enkäter. 

Målgrupp

Under denna tematräff önskar vi träffa de som varit med och svarat på enkäterna om utbudshantering och som kommer ha arbetsuppgifter i Ladok som relaterar till utbudshantering på huvudsakligen grund- och avancerad nivå. Personer med arbetsuppgifter i olika led i planeringen är välkomna på tematräffen, både de som arbetar i den tidiga planeringen och de som arbetar med granskning av utbudet, exempelvis:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkomna

Skicka gärna vidare inbjudan till de ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: tisdagen den 9 april
Tid: kl 13:00-14:00
Plats: https://kth-se.zoom.us/j/67623402120

Material från mötet

december

Välkommen till den tredje tematräffen i en serie av tematräffar om hantering av utbildningsutbud i Ladok!

Teamet som utvecklar stödet för utbildningsplanering har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Nu bjuder vi in till tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter på ett strukturerat sätt och samtidigt få se hur systemstödet växer fram baserat på era behov och problem. Under träffen kommer vi att gå igenom vissa antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet och även fångar upp behoven från användare som har insyn i det tidigaste skedet.

Vi välkomnar:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkommen

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 14 december 2023
Tid: kl 13:00-15:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt här i efterhand.

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender, 

Material från mötet

oktober

Välkommen till tematräff om hantering av utbildningsutbud!

Ladokkonsortiet har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Därför bjuder vi in till tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter och samtidigt får se hur systemstödet växer fram baserat på era behov. Under träffen går vi igenom de antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Detta är den andra tematräffen på ämnet (se inspelning från tidigare tematräff här).

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet.

Vi välkomnar:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkomna

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 19 oktober 2023
Tid: kl 13:00-15:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Agenda

 • Genomgång av svar på enkäter och vad vi har lärt oss
 • Presentation av utbudsomgång
 • Presentation av programtillfällesstruktur

Agenda kommer att detaljeras framöver.

Enkät

Efter tematräffen kommer vi skicka ut en ny enkät för att undersöka lärosätenas behov kring utbildningsutbud i Ladok. Vi förväntar oss ETT svar per lärosäte. Ett tips är att redan nu boka upp möten med de som ska vara med och svara på enkäten.

Sista svarsdag är 27 november kl 8:00. På nästa tematräff kommer vi presentera de övergripande behov och problem vi har identifierat utifrån era svar.

Vi hoppas att ni kommer ha möjlighet att lägga ner tid på enkäten för att hjälpa oss att skapa ett bra systemstöd för planering av utbildningsutbud!

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender, 

Material från mötet

september

Välkommen till den första tematräffen i en serie av tematräffar om hantering av utbildningsutbud i Ladok!

Teamet som utvecklar stödet för utbildningsplanering har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Nu bjuder vi in till den första tematräffen i en serie av tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter på ett strukturerat sätt och samtidigt få se hur systemstödet växer fram baserat på era behov och problem. Under träffen kommer vi att gå igenom vissa antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud samt presentera en enkät som vi önskar att ni fyller i för att vi ska få en större förståelse för era behov. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet och även fångar upp behoven från användare som har insyn i det tidigaste skedet.

Vi välkomnar:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkommen

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Om enkäten

 • Enkäten skickas ut efter tematräffen 2023-09-14
 • Vi förväntar oss ETT svar per lärosäte dvs ni behöver samordna de som ska vara med och svara på enkäten. Tips är att redan nu boka upp möten för att diskutera hur ni ska svara.
 • Enkäten ska vara inskickad senast måndag 2023-10-09 kl 8:00 för att vi ska hinna gå igenom allt inför nästa tematräff
 • Vi kommer att presentera de övergripande behov och problem vi har identifierat utifrån era svar på nästa tematräff som hålls i oktober

Vi hoppas att ni kommer att ha möjlighet att lägga ner tid på enkäten för att hjälpa oss på Ladok att skapa ett bra systemstöd för planering av utbildningsutbud!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 14 september 2023
Tid: kl 13:00-14:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Kommande tematräffar: 19 oktober och 30 november

Agenda

 • Inledning
 • Presentation av teamet
 • Temat för hösten
 • Tematräffar i höst
 • Tematräff 1, planering av ett utbud
  • Program
  • Fristående kurs
  • Utbudsomgång, vad är det
 •  

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender, 

Material från mötet