Skip to content

Förtydligande om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB