Skip to content

”Vi har jobbat mycket med att få användarna att känna sig förberedda och trygga”

Bild 2 Bild från LUs produktionssättning. Från vänster: Tarmo Haavisto (sektionschef och systemägare för Ladok på Lunds universitet) och Mauritz Danielsson (Konsortiechef).