Skip to content

Konsortiechefen har ordet

Ett år som produktägare för Ladok

Vi söker verksamhetsexpert inom studiedeltagande

Konstfack igång med utbildningsplanering

Utbildning i SQL mot uppföljning

Frågor och svar för examenshandläggare

Rapport från träff med lärosätenas lokala kontaktpersoner för Ladok

Rapport från tematräff om forskarutbildning