Skip to content

Verksamhetsplan 2020

Förbättringar inom forskarutbildningen 2019-2020

Google Analytics i Ladok

Deltagare i prioriteringsgruppen 2020

Rådgivande SUHF-grupp hjälper till med prioriteringar

Möte kring administration av utbytesstudier

Så tycker studenterna om Ladok

Påminnelse! Supportstugor 21 november med CSN respektive migrationsverket

Uppdateringar i vägledningen och utbildningsmaterialet

Användning av olika miljöer i Ladok