Skip to content

Information om cyberattacken mot Umeå universitet

Produktplan för andra kvartalet 2024

Från skapande av utbildning till examen

Över 6000 examensbevis hanterade i nytt digitalt flöde

Ladokkonsortiet internationellt

Produktplan för första kvartalet 2024

Julhälsning från konsortiechefen

Möjlighet för tidigare studenter att använda begränsad version av Ladok

Snart får vi en ny hemsida! 

Erfarenheter från införandet av utbildningsplanering på Stockholms universitet