Skip to content

augusti

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 15 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av individuella studieplaner.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som arbetar med övergången till Ladoks funktionalitet för individuella studieplaner.

Tid och plats

Dag: 20 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna frågor till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att förbereda svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Dag: 22 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68175486388

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: måndag 26 augusti
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68392765511 (OBS! Nytt rum från och med HT24)

Mötena spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 29 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

september

Välkommen till tematräff 5 om utbudshantering!

Under denna tematräff kommer vi att ta vid där vi avslutade vid den förra tematräffen och göra nedslag i den funktionalitet som har tillkommit från och med version 2.42 som vi gärna tar emot er feedback på. Vi kommer bland annat demonstrera inställningar på en utbudomgång och hur de slår igenom men också återkoppla från de användningstester vi har genomfört under våren. 

Målgrupp

Vi tror användare som har sett den senaste tematräffen (tematräff 4) och själva testat i systemet har störst behållning av att medverka. Men alla de som kommer ha arbetsuppgifter i Ladok som relaterar till utbudshantering på huvudsakligen grund- och avancerad nivå är såklart välkomna, både de som arbetar i den tidiga planeringen av program och kurs inom program och/eller fristående kurs samt de som arbetar med granskning av utbudet (antagningshandläggare/-samordnare). Ladok-grupper är alltid välkomna.

Skicka gärna vidare inbjudan till de du tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag:  tisdag 3 september
Tid:   14-15
Plats: https://kth-se.zoom.us/j/62637540037

Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand.

Mer information

Se de tidigare tematräffarna om hanteringen av utbildningsutbud här:

Sida i vägledningen med information om utbudshantering, uppdateras vid varje leverans.

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: måndag 9 september
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68392765511

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 12 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Dag: 19 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68175486388

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: måndag 23 september
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68392765511

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.