Skip to content

juni

Supportstugan om utbildningsplanering som var planerad att hållas den 27 juni är inställd.

Den sista supportstugan om utbildningsplanering innan sommarsemestrarna hålls den 13 juni. Se inbjudan här: https://ladokkonsortiet.se/kalender/supportstuga-utbildningsplanering-11

Uppdatering: Nu finns en agenda för mötet

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av individuella studieplaner.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som arbetar med övergången till Ladoks funktionalitet för individuella studieplaner.

Tid och plats

Dag: 18 juni
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Agenda

 • Frågestund (15 – 20 min)
 • MDU berättar om sina lärdomar (20 min)
 • Status på leveransplan (5 min)
  • Startsida med personkopplingar
  • Utsökningar av personkopplingar
  • Bevakningar
 • Förtydligande angående kommentera tidplan (Om det hinns med)

Frågestunden spelas inte in. Övriga delar av mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt på vår hemsida.

Material från mötet

Frågor

Skicka gärna frågor till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att förbereda svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 17 juni
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Demo av:

 • Individuell studieplan: Ny flik på startsidan
 • Studieplan: Kurstillfällen läggs in via dialogruta istället för en utfällbar panel
 • Bevis: Bevis över genomförd utbildning utfärdas i det digitala flödet
 • Ladok för studenter: Nytt val i ansökan om tillgodoräknande för att välja kurser

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som är intresserade av utvecklingen eller införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Torsdag: 13 juni
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66500978730

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren, skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 3 juni
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Demo av:

 • Individuell studieplan: Ny panel för institutiontjänstgöring
 • Resultat: Ny filtrering i rapporteringslistan för aktivitetstillfällen
 • Tillgodoräknande: Bättre sökning på ärendesammanfattningen
 • Bevis: Lägg in standardtexter för aviseringen gällande Bevis över genomförd utbildning

maj

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok. Under den här träffen kommer vi både ta upp frågor från verksamheten och integratörer.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och integratörer.

Även andra personer som är intresserade av utvecklingen eller införandet av utbildningsplanering är välkomna.

Tid och plats

Torsdag: 30 maj
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66500978730

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren, skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Målgrupp

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Tid och plats

Dag:  28 maj
Tid:   10:00 -15:30
Plats: Klara Strand, Stockholm

Anmälan senast 31 mars

Det finns plats för en deltagare per lärosäte. Anmälan görs till info@ladok.se senast 31 mars. Ange i mejlet om du önskar specialkost vid lunchen. 

Agenda

9:30-10:00 Frukost/Fika

10:00-10:10 Mauritz Danielsson, Konsortiechef, hälsar välkommen

10:10-10:20 På gång i Ladok (Magnus Mörck Strategisk produktägare)

10:20-10:40 Öppen frågestund med möjlighet att ställa frågor till Mauritz och Magnus.

10:40-11:00 Nationell administration (Matz-Ola Cajdert, Verksamhetsexpert)

 • Reviderad standard för indelning av forskningsämnen

11:05-11:45 Gruppdiskussioner inom ämnet Registervård.

11:45-12:45 Lunch

12:45-13:45 Gruppdiskussioner inom olika ämnen. Förslag på ämnen: Hantering av BIP program, Resultatverifikat samt hur lär man sig rollen som Lokal kontaktperson eller hur lär vi upp nya medarbetare centralt på lärosätet inom Ladok. Möjlighet till fler frågor som kommer upp under mötet finns.

13:45-14:15 Fika

14:15-14:45 På gång inom Användarstöd (Moa Eriksson, Verksamhetsexpert)

14:45-15:30 Övriga frågor, Sammanfattning och Avslutning  

Ladokkonsortiets vårstämma hålls den 23 maj på Zoom.

Välkommen till supportstuga om individuella studieplaner (ISP)!

Under supportstugan kan ni ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av ISP.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som är intresserade av utvecklingen eller införandet av individuella studieplaner i Ladok.

Tid och plats

Dag: 23 maj
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att ta fram bättre svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 20 maj
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Individuella studieplaner: Det går nu att ändra rubriken ”Ej poänggivande aktiviteter” genom lärosätets ISP-mallar.
 • Tillgodoräknande:
  • Förbättringar i funktionen att skicka bilagor till student
  • Extern part är förvald när man skapar flera ”Andra meriter” i samma ärende
  • Avisering när ärendet avslutas
 • Examen:
  • Tydligare i beslutsvyn vilket ursprung beviset har
  • Möjligt att dokumentera rättelse i bevis utfärdade utanför Ladok