Skip to content

augusti

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 15 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av individuella studieplaner.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som arbetar med övergången till Ladoks funktionalitet för individuella studieplaner.

Tid och plats

Dag: 20 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna frågor till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att förbereda svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Dag: 22 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68175486388

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 29 augusti
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

september

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 12 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Dag: 19 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68175486388

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten om funktionaliteten och införandet av individuella studieplaner.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra som arbetar med övergången till Ladoks funktionalitet för individuella studieplaner.

Tid och plats

Dag: 24 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61221325067

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna frågor till jan.winkle@mau.se för att ge oss möjlighet att förbereda svar. Det går även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor hittar du på vår hemsida: https://ladokkonsortiet.se/aktuellt/individuella-studieplaner/supportstugor

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 26 september
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

oktober

Välkommen till supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som arbetar med införandet av utbildningsplanering.

Tid och plats

Dag: 10 oktober
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61152159006

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren, Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).

Välkommen till supportstuga om integrationer för utbildningsplanering!

Under supportstugan kan du ställa frågor till Ladokkonsortiet eller andra lärosäten beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till integratörer.

Tid och plats

Dag: 17 oktober
Tid: 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68175486388

Mötet spelas inte in.

Frågor

Skicka gärna in frågor i förhand, så vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning (kräver inloggning).