Skip to content

september

Välkommen till tematräff 5 om utbudshantering!

Under denna tematräff kommer vi att ta vid där vi avslutade vid den förra tematräffen och göra nedslag i den funktionalitet som har tillkommit från och med version 2.42 som vi gärna tar emot er feedback på. Vi kommer bland annat demonstrera inställningar på en utbudomgång och hur de slår igenom men också återkoppla från de användningstester vi har genomfört under våren. 

Målgrupp

Vi tror användare som har sett den senaste tematräffen (tematräff 4) och själva testat i systemet har störst behållning av att medverka. Men alla de som kommer ha arbetsuppgifter i Ladok som relaterar till utbudshantering på huvudsakligen grund- och avancerad nivå är såklart välkomna, både de som arbetar i den tidiga planeringen av program och kurs inom program och/eller fristående kurs samt de som arbetar med granskning av utbudet (antagningshandläggare/-samordnare). Ladok-grupper är alltid välkomna.

Skicka gärna vidare inbjudan till de du tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag:  tisdag 3 september
Tid:   14-15
Plats: https://kth-se.zoom.us/j/62637540037

Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand.

Mer information

Se de tidigare tematräffarna om hanteringen av utbildningsutbud här:

Sida i vägledningen med information om utbudshantering, uppdateras vid varje leverans.