Skip to content

Pågående driftstörning i LadokPlay

Planerad uppgradering av Jira på lördag

Jira otillgängligt i eftermiddag

Planerad uppgradering av Confluence och Jira

Planerad uppgradering av Confluence och Jira