Skip to content

Produktplan för andra kvartalet 2024

Från skapande av utbildning till examen

Över 6000 examensbevis hanterade i nytt digitalt flöde

Ladokkonsortiet internationellt

Produktplan för första kvartalet 2024

NUAK 2023 – Äntligen sågs vi live!

Produktplan för fjärde kvartalet 2023

Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering är avslutat

Var med och påverka nya ladok.se!

Uppgraderingar och support i sommar