Skip to content

Ladokkonsortiet internationellt

Julhälsning från konsortiechefen

Möjlighet för tidigare studenter att använda begränsad version av Ladok

Snart får vi en ny hemsida! 

Erfarenheter från införandet av utbildningsplanering på Stockholms universitet

Uppgraderingar och support i sommar

Konsortiechefen har ordet

KI pilottestar nytt sätt att hantera studieavgifter i Ladok

Ladokinformation 15 december

Produktplan för tredje kvartalet 2022