Skip to content

Ladokkonsortiet internationellt

Julhälsning från konsortiechefen

Möjlighet för tidigare studenter att använda begränsad version av Ladok

Snart får vi en ny hemsida! 

Uppgraderingar och support i sommar

Konsortiechefen har ordet

KI pilottestar nytt sätt att hantera studieavgifter i Ladok

Ladokinformation 15 december

Produktplan för tredje kvartalet 2022

Vi söker nya deltagare till Samverkansgruppen för Ladok