Skip to content

juni

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 17 juni
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Demo av:

 • Individuell studieplan: Ny flik på startsidan
 • Studieplan: Kurstillfällen läggs in via dialogruta istället för en utfällbar panel
 • Bevis: Bevis över genomförd utbildning utfärdas i det digitala flödet
 • Ladok för studenter: Nytt val i ansökan om tillgodoräknande för att välja kurser

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 3 juni
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Demo av:

 • Individuell studieplan: Ny panel för institutiontjänstgöring
 • Resultat: Ny filtrering i rapporteringslistan för aktivitetstillfällen
 • Tillgodoräknande: Bättre sökning på ärendesammanfattningen
 • Bevis: Lägg in standardtexter för aviseringen gällande Bevis över genomförd utbildning

maj

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 20 maj
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Individuella studieplaner: Det går nu att ändra rubriken ”Ej poänggivande aktiviteter” genom lärosätets ISP-mallar.
 • Tillgodoräknande:
  • Förbättringar i funktionen att skicka bilagor till student
  • Extern part är förvald när man skapar flera ”Andra meriter” i samma ärende
  • Avisering när ärendet avslutas
 • Examen:
  • Tydligare i beslutsvyn vilket ursprung beviset har
  • Möjligt att dokumentera rättelse i bevis utfärdade utanför Ladok

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Efter demonstrationen ger vi kort information om förra veckans cyberattack mot Umeå universitet (den här delen av mötet spelas inte in).

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 6 maj
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Utbildningsinformation: Ny regel för vissa EMIL-attribut på program som avser inriktning
 • Individuella studieplaner: Möjlighet att skapa nya valmöjligheter för ”Delmål i forskarutbildning” och ”Ej poänggivande aktiviteter – Typ av aktivitet” i de lokala mallarna.
 • Tillgodoräknande: Förändringar i layout, koppla bilagor till beslutsunderlag, successiv fördjupning på ”Annan motsvarande utbildning” och avisering görs en gång per ärende
 • Examen: Nya typer av rättelser/ändringar och vid ändring används nu den aktuella dokumentkonfigurationen och lärosätesnamn

april

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 22 april
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Tillgodoräknande: Obligatoriskt steg i ansökan, flera beslut i ett ärende, tidslinje i beslutade tillgodoräknananden
 • Examen: Ändra studentens namn i samband med utfärdande

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 8 april
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Plan: Registervård av nya typer av attribut (d.v.s. för allt förutom för grupperade attribut)
 • Examen: Standardformuleringar för ”Beslut och motivering”

mars

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 25 mars
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Tillgodoräknande: Justeringar i layout
 • Examen: Aviseringar för bevis
 • Studieavgifter: Prefix på referensnummer
 • Individuell studieplan: Ta bort ej fastställd version
 • Grunddata: Meritvärderingsmodell och Anmälningsmodell

Demonstrationen av version 2.39 som var planerad att hållas måndagen den 11 mars har ställts in.

Vi kommer spela in demonstrationen istället och lägga upp i möteskalendern på Ladokkonsortiet.se senast fredagen den 8 mars.

Material från mötet

Agenda

 • Ändringslogg för e-postaviseringar till studenter
 • Förbättringar i tillgodoräknande
  • E-postavisering vid beslut
  • Borttagna tillgodoräknanden visas i Ladok för studenter
  • Understatus visas i Ladok för studenter
 • Förbättringar i bevis
  • Obligatoriskt steg för e-post i ansökan
  • Understatus visas i Ladok för studenter
  • Rättelse/ändring av bevisbenämning och precisering

februari

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 26 februari
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Tillgodoräknande: Ny väljare för kurs och varning när studenten inte har e-postadress

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 12 februari
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Material från mötet

Detta demonstrerades

 • Tillgodoräknande: Grunder som ingått i beslut tidigare visas i TG-ärenden
 • Tillgodoräknande: Panelen ”Noteringar” ersätts med ”Tidslinje”
 • Tillgodoräknande: Möjlighet för student och handläggare att kommunicera i ärende