Skip to content

februari

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den senaste versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 12 februari
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Mötet spelas in och finns tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

Material från mötet

Detta demonstrerades

 • Tillgodoräknande: Grunder som ingått i beslut tidigare visas i TG-ärenden
 • Tillgodoräknande: Panelen ”Noteringar” ersätts med ”Tidslinje”
 • Tillgodoräknande: Möjlighet för student och handläggare att kommunicera i ärende

januari

Välkommen till demonstration av version 2.36!

Under mötet visar och presenterar vi innehållet i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Mötena riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Måndag: 29 januari
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Individuell studieplan: Skapa flera ISP för en doktorand
 • Plan: Uppdatera olåsta attribut och Uppdatera ingående delar i beslutade planer
 • Process: Dölj flikar

december

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 18 december
Tid: 11-12
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Digital examen: Avisering och Ladok för studenter
 • Ärendekorg: Ny regel för att fördela tillgodoräknande efter ”Utbildningsgruppering”
 • Individuell studieplan: Avklara eller Avsluta ISP
 • Plan: Registervård av attributvärden som ingår i en beslutad plan
 • Plan: Rubriker för ingående delar är nu konfigurerbara i dokumentkonfigurationen

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 4 december
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Material från mötet

Agenda

 • Plan: Nytt flöde för beslut och möjlighet att ändra attribut i beslutade planer
 • Processtöd: Ändringar i processkonfigurationen
 • Tillgodoräknande: Möjlighet att se studentens ursprungliga ansökan

november

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 20 november
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Utbildningsplanering: Ny regel för signalering

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 6 november
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Utbildningsplanering: Bevakningar
 • Processtöd: Ny design på ”processbyggaren”
 • Individuella studieplaner: Förbättringar sedan sist
 • Examen:
  • Lärosätesspecifika texter för aviseringar
  • Grunderna för digital examen (i testmiljöer)
  • Rättelser / ändringar (i testmiljöer)

oktober

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 23 oktober
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Aktivitetstillfälle: Max antal platser
 • Aktivitetstillfälle: Alternativ för anmälan
 • ISP: Tidplan och hämta som PDF

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 9 oktober
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Ladok för alumner
 • Subprocess: Skapa moduler inom kurs
 • Medarbetarkopplingar: Lägg in examinator, kursansvarig m.m.
 • Individuella studieplaner

september

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 25 september
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Ny studieavgiftshantering kan aktiveras för gamla utbildningstillfällen
 • Regler på utbildningsmallar
 • Signalering: nya regler och ny signalmekanism
 • Förändringar i individuell studieplan (endast i test- och utbildningsmiljöer)

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Tid och plats

Dag: Måndag 11 september
Tid: 11-12
Plats:https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Material från mötet

Agenda

 • Ny studieavgiftshantering: Automatisk aktivering av nya utbildningstillfällen går att stänga av
 • Ny studieavgiftshantering: Tydligare visning när fakturor är återskapade från en tidigare antagning
 • ISP: Fliken Handledare och Beslutsfattare har delats upp till två flikar ”Handledare och beslutsfattare” och ”Handledarsamtal”. Ny funktionalitet.
 • ISP: Fliken Grunduppgifter: Ny funktionalitet och förändringar i layout.