Skip to content

februari

Välkomna på tematräff om införandet av utbildningsplanering!

På denna tematräff delar Mittuniversitetet och Linköpings universitet med sig av sina erfarenheter av förberedelserna för att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Mittuniversitetet stänger sin lokala utbildningsdatabas i slutet av 2023 och börjar efter årsskiftet 23/24 använda Ladoks lösning. Linköpings universitet är igång med en pilot för forskarutbildning.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och andra personer som är intresserade av införandet av utbildningsplanering.

Dag och tid

Dag:  torsdag 1 februari 2024
Tid:    kl 10-11
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66473881436

Material från mötet

december

Välkommen till den tredje tematräffen i en serie av tematräffar om hantering av utbildningsutbud i Ladok!

Teamet som utvecklar stödet för utbildningsplanering har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Nu bjuder vi in till tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter på ett strukturerat sätt och samtidigt få se hur systemstödet växer fram baserat på era behov och problem. Under träffen kommer vi att gå igenom vissa antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet och även fångar upp behoven från användare som har insyn i det tidigaste skedet.

Vi välkomnar:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkommen

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 14 december 2023
Tid: kl 13:00-15:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt här i efterhand.

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender, 

Material från mötet

Det är dags för den femte tematräffen om arbetet med individuella studieplaner för doktorander. Den här tematräffen kommer till största delen handla om:

 • Genomgång av av avbrott, tillfällesbyten
 • Lokala anpassningar
 • Förväntat fastställandedatum
 • Aktiviteter utan resultat
 • Dokumentera äldre ISP
 • Genomgång av enkätreslutat

Målgrupp

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Tid och plats

Dag: Fredag 8 december
Tid: 10:00 – 12:00
Plats: https://umu.zoom.us/my/andersstenebosrum?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt här i efterhand.

Material från mötet

november

Välkommen till tematräff om digital examen!

Från och med årsskiftet 2024 kommer funktionalitet för digital examen att finnas i Ladok. Därmed kommer Ladokanslutna lärosäten ha möjlighet att gå över till den nya hanteringen av digital examen. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Under träffen kommer vi att visa hur det nya flödet för examen ser ut i systemet samt informera om övergången i stort.

Målgrupp

Målgruppen är examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av informationen.

Dag och tid

Dag: torsdag 30 november
Tid: 10.00-11.00
Plats:https://gu-se.zoom.us/j/4274965102
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Material från mötet

Den närmaste tiden kommer ett flertal förbättringar att ske av Ladoks funktionalitet för tillgodoräknanden, både i Ladok för studenter och i Ladok för personal. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff för att dels presentera de förbättringar som redan påbörjats och dels få tillfälle att diskutera olika lösningsförslag på förbättringar vi planerar framöver.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som handlägger tillgodoräknanden och andra vid lärosätet som är intresserade av funktionaliteten för hantering av tillgodoräknanden i Ladok.

Tid och plats

Dag: Torsdag 16 november
Tid: 13:00 – 14:00
Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62559364175
Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand

Material från mötet

Ny funktionalitet för rättelser/ändringar av beslut om examen levereras till alla lärosätens testmiljöer i början av november. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff om den juridiska aspekten av rättelser/ändringar. Under träffen kommer Malin Wallin, jurist vid Wallin Olofsson Advokatbyrå, att besvara de frågor ni har. För att kunna erbjuda en så givande träff som möjligt önskar vi få in era frågor i förväg.

Målgrupp

Träffen riktar sig till examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av funktionaliteten för rättelser/ändringar samt den juridiska aspekten av detta.

Tid och plats

Dag: tisdag 7 november
Tid: 10.00 -11.00
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Material från mötet

Inspelningen från mötet finns inte längre tillgängligt

oktober

Under tematräffen om digital examen som hölls den 19 oktober inkom en del frågor. Dessvärre fanns inte tillräckligt med tid för att besvara dessa under tematräffen. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en extrainsatt frågestund för digital examen. Under frågestunden besvarar vi de utestående frågorna samt öppnar upp för ytterligare frågor. Om ni redan nu har frågor får ni gärna skicka in dem i förväg till . Annars går det bra att ställa dem på frågestunden.

Tid och plats

Dag: måndag 30 oktober
Tid: 10.00 -11.00
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Tidigare tematräff

Här hittar du inspelningen av tematräffen den 19 oktober: https://ladokkonsortiet.se/moten/tematraffar

Material från mötet

Välkommen till tematräff om hantering av utbildningsutbud!

Ladokkonsortiet har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Därför bjuder vi in till tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter och samtidigt får se hur systemstödet växer fram baserat på era behov. Under träffen går vi igenom de antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Detta är den andra tematräffen på ämnet (se inspelning från tidigare tematräff här).

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet.

Vi välkomnar:

 • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
 • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
 • Ladok-grupper är alltid välkomna

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 19 oktober 2023
Tid: kl 13:00-15:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Agenda

 • Genomgång av svar på enkäter och vad vi har lärt oss
 • Presentation av utbudsomgång
 • Presentation av programtillfällesstruktur

Agenda kommer att detaljeras framöver.

Enkät

Efter tematräffen kommer vi skicka ut en ny enkät för att undersöka lärosätenas behov kring utbildningsutbud i Ladok. Vi förväntar oss ETT svar per lärosäte. Ett tips är att redan nu boka upp möten med de som ska vara med och svara på enkäten.

Sista svarsdag är 27 november kl 8:00. På nästa tematräff kommer vi presentera de övergripande behov och problem vi har identifierat utifrån era svar.

Vi hoppas att ni kommer ha möjlighet att lägga ner tid på enkäten för att hjälpa oss att skapa ett bra systemstöd för planering av utbildningsutbud!

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender, 

Material från mötet

Välkommen till tematräff om digital examen!

Funktionaliteten för digital examen har testats löpande under året och nu närmar sig leverans till lärosätena. Under tematräffen kommer vi att gå igenom vilken funktionalitet som levereras, samt när lärosätena kan börja använda den. Vi kommer även att berätta mer om funktionaliteten för rättelser/ändringar samt visa hur en rättelse/ändring görs i det nya flödet.

Målgrupp

Examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av information om digital examen.

Tid och plats

Dag: torsdag 19 oktober
Tid: 10-11
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Mer information om kommande leveranser skickas ut innan mötet så att ni har möjlighet att läsa in er och förbereda frågor inför mötet.

Material från mötet

september

Det är dags för den fjärde tematräffen om arbetet med individuella studieplaner för doktorander.

Den här tematräffen kommer till största delen handla om:

 • Resultat från senaste enkäten (från tredje tematräffen)
 • Frågor och svar
 • Tidplan för produktionssättning av ISP utifrån de som förväntas gå in tidigt.

Demo och enkät kommer att handla om:

 • Startsida för främst huvudhandledare, handledare och granskare
 • Utsökning av individuella studieplaner
 • Utsökning av verksamhetsroller (huvudhandledare, handledare och granskare)
 • Tankar om lokal anpassning

Målgrupp

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Tid och plats

Dag: Fredag 29 september
Tid: 9:30 – 12:00
Plats: https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Upplägg för träffen:
09:30-10:15
Paus
10:30-11:00
Paus
11:10-12:00

Material från mötet